آستان قدس بانک بدون ربا تاسیس می کند

آستان قدس بانک بدون ربا تاسیس می کند

🔴آستان قدس بانک بدون ربا تاسیس می کند

🔹ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی گفته است که آستان قدس ‘بانک قرض‌الحسنه بدون ربا تاسیس می‌کند’.

🔹آقای رئیسی گفته ‘مردم در عرصه‌های مختلف با وجود مشکلات پای کار آمدند و امروز نوبت مدیران است تا گره مشکلات را باز کنند’.