امسال ۳۶۲تن در زندان وکمپ های ترک اعتیاد آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

امسال ۳۶۲تن در زندان وکمپ های ترک اعتیاد آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

امسال ۳۶۲تن در زندان وکمپ های ترک اعتیاد آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

رئیس مرکز فنی و حرفه ای امام علی(ع) بروجرد گفت: امسال ۳۶۲ نفر در زندان و کمپ های ترک اعتیاد و مرکز TC آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

 رئیس مرکز فنی و حرفه ای امام علی(ع) بروجرد گفت: امسال ۳۶۲ نفر در زندان و کمپ های ترک اعتیاد و مرکز TC آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.
رضا دادگر روز دوشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: در مجموع ۹۰ هزار و۷۱۱ نفرساعت آموزش فنی و حرفه ای برای زندانیان و افراد تحت درمان در کمپ های ترک اعتیاد و مرکز TC ارائه شده است.

وی اظهارکرد: همچنین در راستای آموزش به مناطق و سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه ای شهر تعداد ۸۵ نفر طی ۲۵ هزار و ۸۹۴ نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای امام علی(ع) بروجرد بیان کرد: در راستای توانمند سازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست با همکاری سازمان های خیریه رشته های درآمد زا فنی وحرفه ای ارائه شده است.

دادگر اضافه کرد: در سال ۹۷ رشته های خیاطی، جعبه سازی، قالی بافی و کار آفرینی به زنان سرپرست خانوار آموزش داده خواهد شد.

به گزارش ایرنا شهرستان بروجرد دارای سه مرکز ثابت فنی و حرفه ای و ۱۱ مراکز سیار در اشترینان، زندان مرکزی و حرفه آموزی، پادگان مهندسی و ۲۴ بعثت، مرکز TC، بهزیستی، جوار دانشگاه، جوار صنایع، صنوف، کمپ های ترک اعتیاد است.