تکمیل سد آبسرده بروجرد نیازمند سالانه یک هزارمیلیارد ریال اعتباراست

تکمیل سد آبسرده بروجرد نیازمند سالانه یک هزارمیلیارد ریال اعتباراست

مدیر امور آب شهرستان بروجرد گفت: تکمیل و بهره برداری از سد آبسرده بروجرد براساس زمان بندی مشخص شده در طول سه سال نیازمند سالانه یک هزار میلیارد ریال اعتبار است.

امین بهنیا درگفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه عملیات احداث سد آبسرده بروجرد سال ۸۸ آغاز شده است، اظهارکرد: دربودجه سال ۹۷ برای احداث این سد ۶۰میلیارد ریال اعتبار از محل منابع عمومی پیشنهاد شده که در صورت عدم تخصیص و یا استفاده از راهکار مناسب جایگزین برای تامین آن این طرح در زمان مشخص شده به بهره برداری نخواهد رسید.

وی افزود: این طرح هم اکنون دارای ۳۴ درصد پیشرفت فیزیکی شامل اجرای فرازبند، سنگ برداری سرریز، تکیه گاه چپ و راست و تولید مصالح است.
مدیر امور آب شهرستان بروجرد بیان کرد: مبلغ قرارد داد جدید بسته شده با پیمانکار در سال ۹۶ یک هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال است و برای تکمیل آن سه هزار میلیارد ریال نیاز دارد.
بهنیا اضافه کرد: رقم تخصیص یافته به سد آبسرده تاکنون ۱۰۰میلیارد ریال در حالی که مجموع بدهی به پیمانکار تاکنون ۱۱۰میلیارد ریال و بدهی به مشاور و اراضی تملک شده پنجاه میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: درصورت عدم تخصیص اعتبار امکان نیمه تعطیل شدن کارگاه های سد آبسرده بروجرد تا پایان امسال وجود دارد.
مدیر امور آب شهرستان بروجرد افزود: هدف از احداث این سد کنترل جریان های سطحی در محدوده طرح، ذخیره و تامین آب کشاورزی حق آببران زیر دست به میزان چهار هزار و ۳۰۰ هکتار، تامین بخشی از آب شرب شهر بروجرد و تولید انرژی برق آبی به میزان ۶ مگاوات است.
سد مخزنی آبسرده بروجرد از نوع خاکی تک قوسی با هسته رسی و طول تاج ۴۵۷ مترو حجم مخزن ۶۰/۸ میلیون متر مکعب درحال احداث است.
این سد در۱۶ کیلومتری شهرستان بروجرد درمحورارتباطی بیرانشهربه بروجرد ساخته می شود.