جزئیات دستگیری یک خارج‌نشین در ناآرامی‌های بروجرد

مدیرکل روابط عمومی دادگستری استان لرستان گفت: در جریان اغتشاشات اخیر در شهرستان بروجرد یک فرد خارج نشین دارای اصالت بروجردی دستگیر شد.
علی سبزواری در گفتگو با مهر اظهار داشت: در جریان اغتشاشات اخیر در استان لرستان و شهرستان بروجرد یک نفر دستگیر شده که دارای اصالت بروجردی بوده ولی در یکی از کشورهای اروپایی ساکن و مقیم است.

وی با بیان اینکه این فرد به همراه دوربین و سایر تجهیزات در جریان این اغتشاشات دستگیر شده است، بیان کرد: پرونده مربوط به این فرد در دست پیگیری است و به زودی اطلاعات تکمیلی در این رابطه اعلام می شود.

مدیرکل روابط عمومی دادگستری استان لرستان با اشاره به انجام پیگیری های مقدماتی در رابطه با این پرونده بیان کرد: این فرد در حال تهیه عکس و فیلم از اغتشاشات و تجمع های بروجرد دستگیر شده است.