خواب زمستانی بر پیکره پروژه های ورزشی بروجرد/ورزشگاه ولایت در بودجه ۹۷ نیست

خواب زمستانی بر پیکره پروژه های ورزشی بروجرد/ورزشگاه ولایت در بودجه ۹۷ نیست

سرانه پایین فضای ورزشی در شهرستان بروجرد موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذر کرد.

عدم اجرای طرح های زیربنایی و پیشرفت لاک پشتی پروژه های قدیمی دست به دست هم داده تا پروژه های ورزشی بروجرد در خوابی زمستانی رفته باشد.

نمونه بارز این پروژه ها ورزشگاه ۳۰ هزار نفری ولایت مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان لرستان در سال ۱۳۷۰ است.

 با برآورد جمعیت آن زمان بروجرد  ورزشگاه ۳۰ هزار نفری این شهرستان مصوب می شود اگرچه در نهایت و در میان سکوت نمایندگان بروجرد، ۸ سال پیش این ورزشگاه به ۱۵هزار نفر کاهش پیدا می کند.

کمی بعد پروژه به صورت ۵هزار نفری اجرا که بعد عنوان می شود پروژه در سه فاز ۵هزار نفری تکمیل خواهد شد.

با همه این ناملایمات و بی توجهی ها به مصوبه سفر رهبری و همچنین عدم دفاع موثر نمایندگان بروجرد از این مصوبه، عملا مهم ترین پروژه ورزشی بروجرد در سرگردانی قرار گرفته است.

این پرسش بحق از نمایندگان محترم بروجرد وجود دارد که چرا این مجموعه ورزشی در بودجه سال آینده ردیف اعتباری ندارد؟

این در حالی است که بیشتر مجموعه های ورزشی کشور ردیف بودجه دارند. حتی ورزشگاه ۵ هزار نفری ملایر در لایحه بودجه۹۷ ردیف دارد اما پروژه ولایت بروجرد پس از ۲۶ سال بلاتکلیفی هنوز نامی هم در اعتبارات بودجه سال آینده ندارد.