رئیس بانک مرکزی: هیچ تصمیمی برای حذف صفر گرفته نشده

رئیس بانک مرکزی: هیچ تصمیمی برای حذف صفر گرفته نشده

🔴رئیس بانک مرکزی: هیچ تصمیمی برای حذف صفر گرفته نشده

🔹ولی‌الله سیف گفته است هیچ تصمیمی برای رفرم پولی و حذف صفر گرفته نشده است.

🔹به گزارش خبرگزاری مهر، آقای سیف گفته: “شرایط قبل ادامه پیدا خواهد کرد. واحد پول ملی از ریال به تومان تبدیل خواهد شد به دلیل اینکه مردم در محاوره از تومان استفاده می کنند.”

🔹حدود هشت ماه پیش، هیئت دولت ایران لایحه‌ای را تصویب کرد که در صورت تائید مجلس و شورای نگهبان رسما ریال را از مبادلات پولی این کشور حذف خواهد کرد و “تومان” واحد پول رسمی ایران خواهد شد.