شورای شهری که شهردار نمی خواهد

شورای شهری که شهردار نمی خواهد

در مورد انتشار تصاویر کودکان کار توسط شهرداری بروجرد و آبروریزی جهانی آن گزارشات و واکنش های زیادی از طیف های گوناگون مردم در کشور و رسانه های سراسری و بین المللی منتشر شده که تکرار مکررات ملال آور خواهد بود.

در این بین شورای شهری که باید نماد قانونگرایی باشد همچون کبک چنان سرش را در برف فرو برده که گمان می برد نه دیده می شود و نه نظارتی بر آن وجود دارد و البته به هر مناسبتی نیز رئیس آن رسانه ها را تهدید به برخورد امنیتی می کند انگار شورا پادگان است و ایشان فرمانده!

طنز بی مزه و اعصاب خورد کن شورا در انتخاب شهردار مرزهای بی تفاوتی و ناکارآمدی برخی اعضای شورا را کیلومترها جابجا کرده است.

برخی اعضای شورای شهر اگر قانون را بلد نیستند در کمال فروتنی به آنها یادآوری می شود اما اگر می‌خواهند با لجاجت اداره شهر را به بن بست بکشانند آن قصه دیگری است.

طبق نص صریح قانون انتخاب شهرداران، شخصی که به عنوان سرپرست شهرداری از سوی شورای شهر انتخاب شده است نمی تواند بیش از سه ماه در این پست مسئولیت داشته باشد. این قانون کشور جمهوری اسلامی ایران است اگر بدان معتقد هستید…

آیا غیر از این است که سرپرست فعلی شهرداری بیش از ۹ ماه است در این پست قرار دارد!؟

شوراییان محترم! قانون شوراها برای شما نوشته شده است و گرنه از یک شهروند عادی که مسئولیتی هم ندارد انتظار اجرای آن وجود ندارد! متوجه که هستید؟!

طبق اعلام نظر رسمی کارشناسان وزارت کشور دوران سرپرستی در شهرداری ها، بدترین دوره به لحاظ قانون گریزی و تخلفات صورت گرفته است و اعضای شورا تا آنجا که امکان دارد باید از سپردن شهرداری ها به سرپرستی خودداری کنند.

بیش از دو ماه از معرفی امیر جاویدپور به وزارت کشور می گذرد اما هنوز وی نتوانسته تائیدیه خود را به شورای شهر برساند و وقت مردم در حال تلف شدن است.

منابع موثق در وزارت کشور از عدم تمایل وزیر کشور به انتصاب جاویدپور به سمت شهردار بروجرد به دلیل عدم سابقه کار مرتبط و… خبر می دهند اما حمایت دو نماینده بروجرد از وی، وزیر کشور را مردد کرده است.

نمایندگان محترم بروجرد لازم است نظر کارشناسان وزارت کشور را مدنظر قرار داده و با توجه به مشکلات بی شمار شهرداری بروجرد در انتخاب فرد شایسته، مصالح مردم را بر هر چیزی رجحان دهند.

شورای شهر باید هفته آینده تکلیف شهردار بروجرد را مشخص کند اگر قرار است جاویدپور بیاید بسم الله ابلاغ به دست کار را شروع کند و البته همه کمک حال وی خواهیم بود اما اگر قرار است دوباره با امروز و فردا کردن وقت مردم گرفته شود بهتر است هرچند با سرشکستگی اما به فکر گزینه بعدی بود…