علیرضا بهشتی: اوج آزادی ها در دوسال و نیم ابتدای انقلاب بود

علیرضا بهشتی: اوج آزادی ها در دوسال و نیم ابتدای انقلاب بود

دکتر علیرضا بهشتی در گفت و گو با روزنامه آفرینش اظهار داشت: در مسئله “آزادی” باید بپذیریم که اوج آزادی های ما در دو سال و نیم اول انقلاب بود و هیچ زمانی در کشور ما چنین آزادی تجربه نشده بود. اما متاسفانه آن فضا دیگر تکرار نشد و آزادی ها در عرصه های مختلف کمتر و کمتر شد.

علیرضا بهشتی: اوج آزادی ها در دوسال و نیم ابتدای انقلاب بود
علیرضا بهشتی: اوج آزادی ها در دوسال و نیم ابتدای انقلاب بود

وی افزود: این موضوع دلایل بسیاری دارد که فرصت زیادی برای بحث لازم دارد. اما آن زمان ترورهایی که ضدانقلاب انجام داد و به فاز مبارزه مسلحانه وارد شد، کشور را به جایی رساند که خشونت اپوزیسیون در مقابلش خشونت پوزیسیون قرار گرفت. در واقع خشونت در مقابل خشونت مطرح شد و در این میان تر و خشک بسیاری باهم سوخته شدند و این مسائل اعتماد اجتماعی را کاهش می دهد. اما به هرحال آنچه امروز مردم می بینند این است که آن آزادی دوسال اول انقلاب دیگر وجود ندارد.